Algemene voorwaarden

Dekvoorwaarden van ons station:
- Voor de eerste inseminatie hebben wij de merrie gegevens, gegevens van de eigenaar (volledig adres, e-mail adres en eventueel uw BTW nummer) nodig voor een goede administratieve afhandeling.

- Als uw merrie gedekt moet worden, dit graag telefonisch doorgeven op tel.nr.: 06-55116645

- Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
- Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2024.

- Stalgeld merrie bedraagd € 10,-  per dag.
- Voor hengsten waar wij van de eigenaar geen inseminatievergoeding ontvangen, rekenen wij € 45,- per inseminatie. Dit is excl. verzendkosten en kosten van de gezondheids certificaten.

- Voor hengsten van Studbook Zangersheide berekenen wij € 45,- per inseminatie door aan de merriehouder. Dit is excl. verzendkosten. 

- Bij gebruik van S.W.S. hengsten van andere stations berekenen wij de verzendkosten door aan de eigenaar van de merrie.

- Bij veel Duitse hengstenstations moet er vooraf dekgeld betaald worden.

- Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, inseminatie of letsel van dieren, mensen, vervoermiddelen of anderszins.

- Uw paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de eigenaar, paarden die hier gestald worden dienen door de eigenaar voldoende geent te zijn voor influenza, tetanus, droes en rhino. Schade die ontstaat door ziektes is voor risico van de eigenaar.
- Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te Utrecht.
- Na de eerste inseminatie ontvangt u een factuur voor de vaste kosten van € 300,- exclusief BTW. Als de merrie 6 weken drachtig is ontvangt u een factuur van het overige dekgeld exclusief BTW.
- Gustverklaring: Indien uw merrie gust blijft vóór 1 oktober 2023 kan u een gustverklaring overleggen.

Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart hierdoor automatisch akkoord te gaan met deze voorwaarden.


Veterinaire begeleiding:
- Veterinaire begeleiding door Arts & Dier te Klijndijk;
- Voor merriebegeleiding met vers- of diepvriessperma wordt eenmalig € 140,- (ex btw) in rekening gebracht of de prijs per handeling € 25,- (ex btw) door Arts & Dier uit Klijndijk
- De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten en handelingen zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

Training:
Wij kunnen uw paard voorbereiden voor keuringen. De kosten voor deze zorg bedragen € 850,- exclusief BTW per maand. Voor paarden die vanuit onze stal verkocht worden, berekenen wij 10 % provisie. Hengsten van derden die niet ter verkoop worden aangeboden berekenen wij één malig €2000,- als ze aangewezen worden voor het verrichtingsonderzoek.

Transportkosten worden doorberekend.

Trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden.
Veterinaire zorg en hoefbeslag zal worden verleend naar inzicht van Reinie Tewis. De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de eigenaar van het paard door desbetreffende dierenarts en hoefsmid.