Algemene voorwaarden

Dekvoorwaarden van ons station:
- Voor de eerste inseminatie hebben wij de merrie gegevens nodig voor een goede administratieve afhandeling.
- Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
- Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2019.

- Stalgeld merrie bedraagd 10 euro per dag.
- Voor hengsten waar wij van de eigenaar geen inseminatievergoeding ontvangen, brengen wij u eenmalig €250,00 in rekening voor het hele seizoen. Dit is excl. verzendkosten en kosten van de gezondheids certificaten, dit geld alleen voor hengsten buiten Nederland.
- Stoeterij Tewis & van Kooten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

- Uw paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de eigenaar, paarden die hier gestald worden dienen door de eigenaar voldoende geent te zien voor influenza,tetanus,droes en rhino, schade die ontstaat door ziektes is voor risico van de eigenaar.
- Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te Utrecht.
- Na de eerste inseminatie ontvangt u een factuur van € 250,- exclusief BTW als de merrie 6 weken drachtig is ontvangt u een factuur van het overige dekgeld exclusief BTW.
- Gustverklaring: Indien uw merrie gust blijft vóór 1 oktober 2019 kan u een gustverklaring overleggen.


Veterinaire begeleiding:
- Veterinaire begeleiding door Arts & Dier te Klijndijk;
- Voor merriebegeleiding met vers- of diepvriessperma wordt eenmalig € 140,- (ex btw) in rekening gebracht of de prijs per handeling € 25,- (ex btw) door Arts & Dier uit Klijndijk
- De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten en handelingen zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

Training:
Wij kunnen uw paard voorbereiden voor keuringen. De kosten voor deze zorg bedragen € 26,- exclusief BTW per dag.

Transportkosten naar training en keuringsplaatsen worden doorberekend en bedragen ca. 0.90 euro cent per kilometer voor keuringen bereken wij een dag vergoeding van 50 euro.

Trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden.
Veterinaire zorg en hoefbeslag zal worden verleend naar inzicht van Reinie Tewis. De kosten hiervan zullen worden gefactureerd aan de eigenaar van het paard door desbetreffende dierenarts en hoefsmid.